TiKop d.o.o.
Donja Večeriska bb
72250 Vitez

Telefon/fax ured: 030 710 875
Telefon otprema: 030 710 242

E-mail: info@tikop.com

 

Teren na kojem se nalazi površinski kop ''Paljike – Hum'' poduzeća TiKop d.o.o. Vitez je u kantonu Središnja Bosna, zapadno od grada Viteza na udaljenosti 3 km.

Praćenjem proizvodnje poslovne jedinice ''Paljike – Hum''¸ proizvodnja se iz godine u godinu povećavala za 30%, tako da smo u 2006. godini 54 000 m3 agregata, za 8 mjeseci 2007. godine je prodano 44 232 m3, te će plan od 65 000 m3 za 2007. godinu biti sa sigurnošću ostvaren.

Za sve vrste frakcije posjedujemo ateste koje izrađuje Rudarski Institut Tuzla.